Kasutamistingimused

Tutvumisportaali mail.lindoamor.ee üldised kasutamistingimused

Üldinfo

(1) Tutvumisportaalis mail.lindoamor.ee registreerudes nõustub kasutaja allpool olevate üldiste kasutamistingimustega (edaspidi tingimused) ja kohustub tingimusi täitma.
(2) Tutvumisportaali mail.lindoamor.ee loojatel on õigus tingimusi mis tahes hetkel muuta. Tingimuste muudatustest ja nende jõustumise hetkest teavitab tutvumisportaal mail.lindoamor.ee kasutajaid siseposti kaudu ja/või kasutaja näidatud meiliaadressil. Kui kasutaja ei ole tingimuste muudatuste jõustumise hetkeks oma profiili tutvumisportaalist mail.lindoamor.ee kustutanud, siis loetakse kasutaja tingimuste muudatustega nõustunuks.
(3) Kasutaja suhtes parajasti kehtivaid tingimusi on võimalik näha jaotises Kasutamistingimused.

Registreerumine

(1) Tutvumisportaali mail.lindoamor.ee pakutavaid teenuseid on lubatud kasutada isikutel, kes on vähemalt 18 aastat vanad. Kui tuvastatakse, et kasutaja on noorem kui 18 aastat, kustutatakse profiil ilma hoiatuseta.
(2) Kasutaja profiili registreerimine tutvumisportaalis mail.lindoamor.ee on tasuta.
(3) Tutvumisportaal mail.lindoamor.ee pakub lisafunktsioone, mille kasutamine on tasuline teenus.
(4) Igal isikul võib olla ainult üks registreeritud kasutajaprofiil ja kõik isikud on uue profiili registreerimisel kohustatud võimaliku(d) vana(d) profiili(d) kustutama.

Kasutaja kohustused

(1) Kasutaja on kohustatud näitama oma profiilis ainult tõelist infot ning mitte näitama oma profiilis eksitavat infot.
(2) Tutvumisportaali mail.lindoamor.ee kasutajad peavad omavahelises suhtluses käituma üksteise suhtes lugupidavalt ja mõistvalt. Portaali mail.lindoamor.ee kasutajatel on eriti keelatud allpool kirjeldatud tegevused, mis on suunatud:

 • teise kasutaja solvamisele ja au haavamisele;
 • vägivallale üleskutsumisele;
 • relvade kasutamisele;
 • õigusvastasele tegevusele;
 • arvutiviiruste või muu kahjuliku tarkvara allalaadimisele;
 • rämpsposti, sealhulgas ahelkirjade saatmisele;
 • pedofiiliale;
 • rassiviha õhutamisele või muud tüüpi diskrimineerivatele ilmingutele;
 • valelikule ja lubamatule esinemisele tutvumisportaali mail.lindoamor.ee administraatorina;
 • meiliaadresside, telefoni- ja/või faksinumbrite ja aadresside levitamisele;
 • autoriõigustega kaitstud materjalide levitamisele;
 • teiste veebilehtede, toodete või teenuste reklaamimisele, mis ei ole kooskõlastatud tutvumisportaaliga mail.lindoamor.ee.

Eespool toodud punktide mittejärgmise ja/või rikkumise korral võidakse kasutaja profiil kustutada ilma hoiatuseta.

(3) Tutvumisportaali mail.lindoamor.ee kasutaja on vastutav mis tahes info eest, mida ta portaalis avalikustab või saadab portaali teistele kasutajatele.
(4) Mis tahes vormis info, piltide ja videomaterjalide paigutamisega tutvumisportaali mail.lindoamor.ee nõustub kasutaja nende avaldamisega tutvumisportaalis mail.lindoamor.ee ja kinnitab, et nende materjalide avaldamise õigused kuuluvad talle.
(5) Kui mõni kasutajatest märkab tingimuste rikkumist, siis on ta kohustatud sellest rikkumisest viivitamatult teavitama tutvumisportaali mail.lindoamor.ee.
(6) Tutvumisportaali mail.lindoamor.ee kasutajal on keelatud pakkuda tutvumisportaalis mail.lindoamor.ee intiimteenuseid. Eriti puudutab see intiimteenuste kuulutuste paigutamist tutvumisportaali mail.lindoamor.ee ja teistele tutvumisportaali mail.lindoamor.ee kasutajatele intiimteenuste pakkumist tasu või hüvitise eest.
(7) Registreerumisel peab kasutaja valima ja sisestama parooli. Kasutaja on kohustatud hoidma parooli saladuses ning mitte avaldama seda teistele isikutele. Tutvumisportaal mail.lindoamor.ee ei anna parooli kolmandatele isikutele ning tutvumisportaal mail.lindoamor.ee ei palu mitte kunagi kasutajal avaldada oma parooli. Kasutaja peab valima piisavalt turvalise parooli. Parooli turvalisuse astme eest on vastutav kasutaja ise.
(8) Kasutajal on keelatud kasutada protsesside automatiseerimist võimaldavaid seadmeid, tarkvara või muid vahendeid. Eriti on keelatud kasutada "botte" või skripte, et saada eeliseid tutvumisportaalis mail.lindoamor.ee või mis tahes viisil tutvumisportaali mail.lindoamor.ee kahjustada.
(9) Kui kasutaja avastab tutvumisportaalis mail.lindoamor.ee tarkvara või veebilehe vea, siis peab kasutaja sellest viivitamatult teavitama tutvumisportaali mail.lindoamor.ee ning kasutaja ei tohi seda viga kasutada sellest kasu saamiseks.

Piltide ja galeriide tingimused

(1) Saatja vastutab saadetud pildi eest ainuisikuliselt.
(2) Kasutaja kinnitab, et profiilipildil on kujutatud tema nägu. Pilt ei tohi olla vanem kui kaks aastat.
(3) Keelatud on avaldada:

 • fotosid, millel nähtavad isikud on alla 18 aasta vanused;
 • fotosid, millel ei ole selgelt näha kasutaja nägu;
 • fotosid, millel on kujutatud loomi, loodusvaateid, joonistusi, ning muid sarnaseid fotosid, millel ei ole kujutatud kasutaja nägu;
 • fotosid kuulsustest või teistest inimestest;
 • liikuvaid pilte;
 • alastifotosid;
 • lapsepõlvefotosid;
 • vägivaldse sisuga pilte

Kui portaalis avaldatakse mõni eespool nimetatud fotodest, kustutatakse see ilma hoiatuseta. Korduva rikkumise korral võidakse profiil portaalist ilma hoiatuseta kustutada.

Nende punktide peamine eesmärk on kaitsta kasutajaid endid.

(4) Kasutaja profiilipildil võib olla näha ainult kasutaja ise. Kasutaja pildigaleriis võivad olla näha ka teised isikud, juhul kui nad on nõustunud pildi avaldamisega. Kõrvaliste isikutega pildi üleslaadimise ja avaldamisega kinnitab kasutaja, et pildil nähtavad isikud on nõustunud pildi avaldamisega.
(5) Tutvumisportaalil mail.lindoamor.ee on õigus töödelda kasutaja pilte ning neid mitte avaldada.
(6) Piltide lisamisega nõustub kasutaja, et pildid avaldatakse tutvumisportaalis mail.lindoamor.ee.

Elektronposti tingimused

(1) Keelatud on kõik tegevused, mis on loetletud vastavas punktis jaotises Kasutaja kohustused.

Tutvumisportaali mail.lindoamor.ee kohustused ja õigused

(1) Tutvumisportaal mail.lindoamor.ee tagab portaali toimimise.
(2) Tutvumisportaalil mail.lindoamor.ee on õigus ilma põhjendamata katkestada tutvumisportaali mail.lindoamor.ee töö.
(3) Kui tutvumisportaali mail.lindoamor.ee salvestatud andmed kaovad tarkvara- või muu vea tõttu, ei ole kasutajal õigust nõuda andmete taastamist. Andmete maht ja nende taastamise ulatuse otsustab tutvumisportaal mail.lindoamor.ee oma äranägemisel.
(4) Kasutamistingimuste mittejärgimisel on tutvumisportaalil mail.lindoamor.ee õigus ilma eelneva hoiatuseta kustutada mis tahes kasutaja profiil või piirata kasutaja tegevust. Sellisel juhul ei teki kasutajal ega saa tal tekkida nõudeõigust maksete osas, mis on tehtud tutvumisportaali mail.lindoamor.ee tasuliste teenuste eest.

Reklaam

(1) Mis tahes liiki reklaam, mis ei ole kooskõlastatud tutvumisportaaliga mail.lindoamor.ee, on keelatud. Eriti puudutab see reklaami tutvumisportaali mail.lindoamor.ee sisepostis, jututoas ja piltidel.

Andmekaitse

(1) Portaali mail.lindoamor.ee on loonud ning seda hooldab ja selle andmeid töötleb SIA Hansa Interactive. Iga tegevus tutvumisportaalis mail.lindoamor.ee protokollitakse ja protokollitud andmeid säilitatakse piiramatu aja jooksul. Tutvumisportaal mail.lindoamor.ee pöörab seoses kasutajate isikuandmete töötlemisega erilist tähelepanu andmekaitsele. Allpool on toodud andmed, mis protokollitakse teie viibimise ajal tutvumisportaalis mail.lindoamor.ee:

 • üleslaaditud failide nimetused;
 • IP-aadress;
 • üleslaadimise kuupäev ja aeg;
 • edastatud andmete maht;
 • veebibrauser;
 • tutvumisportaali mail.lindoamor.ee kasutamise üldine statistika.

Vastutus

(1) Tutvumisportaal mail.lindoamor.ee juhib eriti tähelepanu sellele, et teistel tutvumisportaali mail.lindoamor.ee kasutajatel on võimalik tutvumisportaali mail.lindoamor.ee lisatud pilte ja muud sisu alla laadida ning levitada. Sel juhul ei saa ega võta tutvumisportaal mail.lindoamor.ee endale vastutust. Tutvumisportaal mail.lindoamor.ee ei vastuta ega võta endale vastutust tutvumisportaali mail.lindoamor.ee kasutajate poolt tutvumisportaali mail.lindoamor.ee üles laetud või portaalis levitatud kaitstud materjalide ebaseadusliku kasutamise eest.
(2) Kõik intellektuaalomandi õigused tutvumisportaali mail.lindoamor.ee suhtes kuuluvad ainult tutvumisportaalile mail.lindoamor.ee. Nende õiguste rikkumise korral võetakse süüdiolev isik seaduses sätestatud korras vastutusele, samuti on ta täielikult vastutav kõigi kahjude eest, mis on sellega põhjustatud tutvumisportaalile mail.lindoamor.ee.
(3) Kõik vaidlused, mis tekivad tutvumisportaali mail.lindoamor.ee ja selle kasutajate vahel seoses nende tingimustega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui sel viisil ei õnnestu vaidlust lahendada, lahendatakse see vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele.

Sisene